บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ไป บขส. จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส. จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ของรถทัวร์อีสานทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
  • จุดลงรถ: ขอนแก่น จุดจอด: บขส. จ.ขอนแก่น

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ อีสานทัวร์ เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2565 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเส้นทางราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
09:30 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) 643ป.1
09:31 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) 643ป.1
19:00 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) 643ป.1
19:01 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) 643ป.1
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส. จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ อีสานทัวร์ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *