ตัวแทนจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

อีสานทัวร์

รถทัวร์อีสานทัวร์ ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง ขอนแก่น ไป เชียงใหม่ และ ขอนแก่น ไป เชียงราย เที่ยวรถไปกลับ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

ขอนแก่น-เชียงราย

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • จุดจอดแพร่-สูงเม่น
 • ทางแยกร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

ขอนแก่น-เชียงใหม่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • บ้านตาก
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด นาตาโพ
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

เชียงราย-ขอนแก่น

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด ม.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอด อ.สอง
 • ทางแยกร้องกวาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอด ต.โนนหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอดบ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

เชียงใหม่-ขอนแก่น

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดแม่วะ
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด นาตาโพ
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • บ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดวังประจบ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด อ.กงไกรลาศ
 • จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม
 • จุดจอดบ้านสวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอด อ.เขาค้อ
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดบ้านหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • แยก อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอด อ.บ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51

0-2936-0155

สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น

ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3

043-471585

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2

08-1765-0183

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2

0-5324-6111

ตัวอย่างเที่ยวรถ อีสานทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

แอปจองตั๋วรถทัวร์